Doğrudan Tem. Alımlar

Doğrudan Temin Alımlar ile ilgili bilgileri Doğrudan Temin Şube Müdürlüğümüzden  alabilirsiniz.