Hakkımızda

124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname de yer alan Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleşerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur.

Bu karar 13 Ağustos 1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş ve 13 Ağustos 1984 tarih ve 18488 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; kurulduğundan bugüne kadar sorumluluğunda bulunan işleri Kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmekte olup, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlar ve uygular.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, nakit ve ödenek durumunu izlemek, ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek, araç-gereç ve malzeme temini ile ilgili hizmetleri yürütmekle görevlidir.

 

MİSYON

Üniversitemizin belirlediği strateji ve politikalar doğrultusunda; mevcut ödenekler dahilinde, kaynakları etkin, verimli ve amacına uygun olarak kullanarak ihtiyaçları en kısa zamanda, şeffaf, etik kurallar dahilinde kaliteli ve en uygun fiyatla temin etmek.Çözüm odaklı, yasa ve mevzuatları güncel olarak takip ederek başkanlık süreçlerini, üniversitemizin diğer birimleri ile koordineli bir şekilde yürütmek.

 

VİZYON

Yetkinliklerini sürekli geliştiren, verimliliğini arttırmak için sürekli iyileştirmeyi amaçlayan,uzman, yaratıcı ve yenilikçi çalışma arkadaşlarımızla kendi alanında örnek bir başkanlık olmak.