İletişim

Başkanlık:

 

Adres: YTÜ Davutpaşa Kampüsü Davutpaşa Mah. Davutpaşa Cad. 34220 Esenler / İSTANBUL

Tel:0 212 3832140

Fax:0 212 2612921 - 2595021

 

Mail:imidb@yildiz.edu.tr

 

Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü:

Tel: 0 212 3832160

 

İhale Şube Müdürlüğü:

Tel:0 212 3832150-51-52

 

Harcırah ve Tedavi Şube Müdürlüğü:

Tel: 0 212 3832142

 

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi:

Tel: 0 212 3833302

 

Taşınır Ambar:

Tel: 0 212 3833310-11-12